Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Сентјабр 2020

Мугтәда Әс-Сәдрдән сионист Нетанјаһуја: “Зилләт биздән узагдыр!”

Ирагын Сәдр һәрәкатынын лидери бәзи әрәб өлкәләри илә сионист режим арасында әлдә олунан разылашманы писләјиб вә сионист режимин баш назиринә Тәл-Әвивдә Ирагын виртуал сәфирлијинин ачылмасы илә бағлы ҝедән бәзи хәбәрләрлә әлагәдар хәбәрдарлыг едиб.

Мугтәда Әс-Сәдр буҝүнкү ҹүмә хүтбәсиндә Исраил режиминин баш назири Бинјамин Нетанјаһуја јазылы бир хәбәрдарлыг едиб.

Сһафаг Неwс хәбәр верир ки, Сәдр һәрәкаты бунунла бағлы ачыглама вериб: “Абдуллаһ Мугтәда Әс-Сәдрдән Аллаһын дүшмәни олан Бинјамин “Нетан Јаһу”ја (Натан әрәбҹә ифунәтли мәнасыны верир). Мән сизи Мәсумларын (ә) торпағына ҝәлмәк барәдә хәбәрдар едирәм, Ирага. Ирагда сәфирлији јенидән ачмағы - даһа да пис оланы (бу сәфирлији јенидән ачмағы) дүшүнмәјин, чүнки Гуран ајәләринә ҝөрә (о ҝүн) сон ҝүнүнүз олаҹаг”.

Бу мәсәләдән сонра бу планетин шәргиндәки вә гәрбиндәки мүстәзәфләрә (зәиф салынмышлар) сәсләнәрәк, (Сионист режимлә мүнасибәтләрин) нормаллашмасынын зилләт вә тәһгир олдуғуну билдирирәм. Зилләт биздән узагдыр! Аллаһ буну биздән узаглашдырсын. Билин ки, Даш ингилабы шәһидләрини унутмајаҹағыг. Фәләстин виҹданымызда јашајыр”./дејерлер/
422 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP