Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Сентјабр 2020

Мавританијада гәзәбләнмиш әһали Франса бајрағыны јандырды

Мавританија әһалиси Франсанын “Ҹһарлие Һебдо” журналынын Ислам Пејғәмбәринә (с) һөрмәтсизлик етмәсинә вә Франса президентинин буну писләмәсинә өз гәзәбләрини билдирмәк үчүн өлкәнин пајтахты Нуакшот шәһәриндә етираз аксијасы кечирибләр.
“Әш-Шурәфа” ҹаме мәсҹидинин өнүндә топлашан әһали сөзүҝедән журналын Пејғәмбәрә (с) гаршы давамлы һөрмәтсизлијини писләјиб.
Етиразчылар билдирибләр ки, Пејғәмбәрә (с) гаршы карикатура чәкмәк о һәзрәтин мәгам вә шәнини әскилтмир, лакин мүсәлман өлкәләри башчыларынын бунун гаршысында сүкутуну һеч вәҹһлә бағышламаг олмаз.
“Гүдс әл-әрәби” гәзетинин јаздығына ҝөрә, Мавританија әһалиси етираз әламәти олараг Франса бајрағыны јандырыб, мүсәлманлары Франса малларына гаршы бајкота вә бу өлкә илә мүнасибәтләри кәсмәк үчүн өз һөкумәтләринә тәзјиг ҝөстәрмәјә, Рәсули-әкрәмә (с) һәр һансы һөрмәтсизлијин гашысыны алмаға чағырыб, мүгәддәсләрә һөрмәтсизлији сөз азадлығы адландырмағын мүмкүнсүзлүјүнү билдириб.
302 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP