Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Сентјабр 2020

Русијаја ҝириш гајдалары асанлашдырылды

Русија һөкумәти хариҹи өлкә вәтәндашларынын өлкәјә ҝириш гајдаларыны садәләшдириб.

Баш назир Михаил Мишустин Назирләр Кабинетинин иҹласында Русија вәтәндашлығына малик гоһумлары олан әҹнәбиләрин визаны садәләшдирилмиш гајдада ала биләҹәкләрини дејиб.

Онун сөзләринә ҝөрә, бурада гоһум дедикдә һәјат јолдашы, валидејн, өвлад, баҹы-гардаш, нәнә вә баба, һәмчинин нәвә нәзәрдә тутулур.

“Белә гоһумлар вәтәндашымызын садә јазылы әризәси әсасында бир илә гәдәр мүддәтә фәрди визалар ала биләҹәкләр”, - дејә Русијанын Баш назири билдириб.

Һәмчинин хариҹи өлкә вәтәндашларынын виза алмаг һүгугуну горумаг үчүн һәр үч ајдан бир өлкәдән чыхмасы барәдә гајда да ганунвериҹиликдән чыхарылаҹаг.
391 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP