Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Сентјабр 2020

ЫЫЫ Авропа Ојунларынын програмына 23 идман нөвү дахил едилди

2023-сү илдә Полшанын Краков вә Малополје шәһәрләриндә кечириләҹәк ЫЫЫ Авропа Ојунларынын програмындакы идман нөвләринин илкин сијаһысы ачыгланыб.

Бу барәдә Авропа Олимпија Комитәси (ЕОҸ) вә Полша нүмајәндә һејәти арасында Италијанын пајтахты Ромада кечирилмиш ҝөрүшдә разылыға ҝәлиниб.

Идман нөвләринин јекун сијаһысы мүәјјәнләшдириләркән әсас мејар онларын һәм дә Авропа чемпионаты статусу дашымасы вә ја 2024-ҹү ил Парис Јај Олимпија Ојунларына лисензија характери дашымасы олуб. Јахын вахтларда Авропанын мүвафиг идман федерасијаларынын һәр бири илә јекун данышыглар заманы да белә бир шәрт ирәли сүрүләҹәк.

ЫЫЫ Авропа Ојунларынын програмына салынмыш идман нөвләринин сијаһысы:

Камандан охатма

Синхрон үзҝүчүлүк

Бадминтон

Баскетбол 3х3

Чимәрлик һәндболу

Брејк-данс

Каное (кајак вә каное, каное слалом)

Велосипед идманы (БМХ, шоссе)

Гылынҹојнатма

Ҝимнастика

Ҹүдо

Карате

Мүасир бешнөвчүлүк

Дағ гачышы

Регби7

Атыҹылыг

Трампилиндән тулланма (јај)

Идман дырманмасы

Столүстү теннис

Триатлон

Волејбол (чимәрлик волејболу, волејбол)

Ағырлыггалдырма

Ҝүләш
365 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP