Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Сентјабр 2020

Арыгламаг истәјәнләр...

Арыгламаг үчүн чох фајдалы вә һәм дә уҹуз олан балгабаг пајыз ајларында јетишир. Дијетолог Михаил Ҝинзбургун сөзләринә ҝөрә, балгабаг аз мигдарда калоријә вә ширин дада маликдир.

“МедикФорум” порталы хәбәр верир ки, балгабаг дүзҝүн гидаланма вә артыг чәкидән гуртулмаг үчүн даһа јарарлыдыр.

“Адәтән бүтүн дадлы мәһсуллар јүксәк калорилијә, шәкәр вә пиј тәркибинә малик олур. Балгабаг бу ҹәһәтдән хош бир истисна олмагла јанашы, һәм дә лифли структуруна ҝөрә олдугҹа дојумлудур”, - дејә мүтәхәссис билдириб.

Дијетолог ону да хатырладыб ки, арыгламаг үчүн гида расиону мүхтәлиф ҹүр олмалыдыр.
363 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP