Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Сентјабр 2020

Сентјабрын 15-дә ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә сентјабрын 15-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин сәһәр вә ахшам јарымаданын бәзи јерләриндә јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Шимал күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 20-23, ҝүндүз 28-31, Бакыда ҝеҹә 20-22, ҝүндүз 28-30 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги 761 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 75-85, ҝүндүз 50-60 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә шимал күләји әсәҹәк. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Сентјабрын 15-дә Азәрбајҹанын шимал вә гәрб рајонларындан башлајараг бәзи јерләрдә шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, ајры-ајры јерләрдә интенсив олаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк, арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 16-21, ҝүндүз 29-34, дағларда ҝеҹә 10-15, ҝүндүз 18-23 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Тибби-метеороложи прогноз
Сентјабрын 15-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү бәзи метеоһәссас инсанлар үчүн нисбәтән әлверишли олса да, һавада рүтубәтлилијин нормадан бир гәдәр чох олмасы инсанларда нараһатлыг һисси јарада биләр.
262 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP