Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Сентјабр 2020

Ләнкәранда гәтл һадисәси төрәдилиб

Сентјабрын 13-дә саат 10 радәләриндә Ләнкәран рајонунда гәтл төрәдилиб.

Балыгчылар гәсәбә сакини 1981-ҹи ил тәвәллүдлү Ҝүнај Абыјеванын одлу силаһла гәтлә јетирилмиш мејитинин јашадығы евдә ашкар едилмәси барәдә рајон прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Дәрһал прокурорлуг әмәкдашлары тәрәфиндән мәһкәмә-тибб експертинин иштиракы илә һадисә јеринә вә мејитә бахыш кечирилиб вә диҝәр просессуал һәрәкәтләр јеринә јетирилиб.

Истинтагла зәрәрчәкмишин әри, 1984-ҹү ил тәвәллүдлү Маис Абыјевин гысганҹлыг зәмининдә араларында јаранмыш мүнагишә заманы ов түфәнҝиндән атәш ачараг Ҝүнај Абыјеваны гәсдән өлдүрмәсинә әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.
Маис Абыјев шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб олунуб.
276 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP