Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Сентјабр 2020

Испанија мәктәбләрдә Исламын әсасларынын тәдриси һагда гәрар верди

"Амма "мүсәлман", һәм дә "демократик" һесаб олунан бәзи өлкәләрдә (мәсәлән Азәрбајҹан) белә бир гәрар вермәјә тәрәддүд едирләр..."

Испанијанын Каталонија әјаләти рәһбәрлији интеграсија вә дини конфессијалар арасы бирлији тәшвиг етмәк үчүн дөвләт мәктәбләриндә Исламын әсасларынын өјрәдилмәјә башланмасы һагда гәрар вериб.

Модератор бу һагда хариҹи Ислам сајтларына истинадла хәбәр верир.

Тәһсил Департаментинин “Ҝенералитат де Ҹаталунја” рәсми журналында бир гәрар олараг јајымладығы планда ибтидаи мәктәбләрдә 2020/2021-ҹи тәдрис илиндән етибарән Ислам дининин әсасларынын өјрәдилмәјә башланаҹағы билдирилир. Пилот лајиһә һәләлик Барселона, Баш Лјобрегате, Жироне вә Таррагоне шәһәрләриндә һәјата кечириләҹәк.

Бу гәрар Испанија дөвләти илә өлкәнин мүсәлман иҹмасы арасында әмәкдашлыг мүгавиләсинин нәтиҹәсидир.

Испанија Ислам Иҹмалары Бирлијиндән (“УҸЫДЕ”) верилән мәлумата ҝөрә, мүсәлманлар Испанија әһалисинин 3,8 % -ни тәшкил едир. Онларын 40 фаизи испанијалы, галан 60% -и исә иммигрантлардыр.
299 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP