Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2020

Сентјабрын 13-дә ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә сентјабрын 13-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Шимал-шәрг күләји әсәҹәк. Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 19-22, ҝүндүз 28-31, Бакыда ҝеҹә 20-22, ҝүндүз 28-30 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 765 мм ҹивә сүтуну тәшкил еҹәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 35-40 фаиз олаҹаг. Абшерон чимәрликләриндә шимал-шәрг күләји әсәҹәк. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Сентјабрын 13-дә Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ахшам бәзи дағлыг әразиләрдә шимшәк чахаҹағы, гысамүддәтли јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 17-22, ҝүндүз 30-35, дағларда ҝеҹә 11-16, ҝүндүз 20-24 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Сентјабрын 13-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн нисбәтән әлверишлидир.
581 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
24.05.21, 22:33
Сирр
Go to TOP