Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2020

Чинли алимләр Русија дәрманынын ҸОВЫД-19-а гаршы тәсирли олдуғуну тәсдигләди

Чинли елм адамлары коронавирус инфексијасына гаршы мүбаризәдә истифадә едилән Русија истеһсалы олан "Триазавирин" дәрманынын тәсирини тәсдигләјиб.

Бу барәдә Русија Елмләр Академијасынын витсе-президенти Валери Чарушин мәлумат вериб.

“Триазавирин ҸОВЫД-19 илә мүбаризәдә мүсбәт тәсир ҝөстәрир: хәстәлијин ҝедишат мүддәтини гысалдыр, бир чох симптому јүнҝүлләшдирир. Һарбин Тибб Университетинин президенти Жан Баофен бу мәлуматлары тәсдигләди” , - Урал Федерал Университетинин мәтбуат хидмәтинин рәһбәри Чарушин ачыгламасында билдириб.

Витсе-президент нәтиҹәнин там тәсдигләнмәдијини вә арашдырмаларын давам етдијини әлавә едиб.

Дәрман Һеилонгжианг әјаләтиндәки он хәстәханада сынагдан кечирилир. Бәзи хәстәләрә дәрманын гәбулу барәдә мәлумат верилиб, бәзиләринә исә дәрман хәбәрсиз верилиб. Сынагда иштирак едән хәстәләрин хәстәлији јүнҝүл кечирдији вә ја орта дәрәҹәдә температуру олдуғу гејд олунуб. Үмумиликдә тәдгигата 245 нәфәр ҹәлб едилиб.
255 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP