Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Сентјабр 2020

Гардаш 34 јашлы баҹысыны...

Сентјабрын 10-да саат 21 радәләриндә Минҝәчевир шәһәри әразисиндә 1986-ҹы ил тәвәллүдлү Мирвари Мәммәдованын бычагланараг өлдүрүлмәси барәдә шәһәр прокурорлуғуна мәлумат дахил олуб.

Зәрәрчәкмишин гардашы 1985-ҹи ил тәвәллүдлү Малик Мәммәдовун шәхси мүнасибәтләр зәмининдә араларында јаранмыш мүбаһисә заманы Мирвари Мәммәдоваја чохсајлы бычаг хәсарәтләри јетирмәклә гәсдән өлдүрмәсинә әсаслы шүбһәләр мүәјјән едилиб.

Малик Мәммәдов шүбһәли шәхс гисминдә тутулараг истинтага ҹәлб едилиб.
270 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP