Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Сентјабр 2020

Сентјабрын 10-да ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин вердији мәлумата ҝөрә сентјабрын 10-да Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ҝүндүз јарымаданын бәзи јерләриндә гысамүддәтли јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Шимал- шәрг күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 19-23, ҝүндүз 28-31, Бакыда ҝеҹә 20-22, ҝүндүз 28-30 дәрәҹә исти олаҹаг. Атмосфер тәзјиги 763 мм ҹивә сүтуну тәшкил едәҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 60-70, ҝүндүз 35-40 фаиз тәшкил едәҹәк.
Абшерон чимәрликләриндә шимал-шәрг күләји әсәҹәк. Дәниз сујунун температуру Сумгајыт, Новханы, Пиршағы, Нардаран, Билҝәһ, Загулбада 23-24, Түркан, Һөвсан, Саһил, Шыхда исә 24-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Сентјабрын 10-да Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ҝүндүз бәзи дағлыг әразиләрдә шимшәк чахаҹағы, гысамүддәтли јағыш јағаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Шәрг күләји әсәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 17-21, ҝүндүз 29-34, дағларда ҝеҹә 10-15, ҝүндүз 18-23 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Сентјабрын 10-да Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү метеоһәссас инсанлар үчүн нисбәтән әлверишли олса да, һавада рүтубәтлилијин бир гәдәр чох олмасы бәзи инсанларда нараһатлыг һисси јарада биләр.
296 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP