Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2020

Әрәбистан гида маддәләри дашыјан јүк машынына һүҹум етди-Динҹ сакинләр һәлак олду

Әрәбистанын Јәмәнә гаршы вәһшилији давам етмәкдәдир.
“Әл-Мәсирә”-нин вердији хәбәрә ҝөрә, Әрәбистан гырыҹылары бу ҝүн 15 дәфә Маһилијјә шәһәрини бомбалајыб. Америка-Әрәбистан коалисијасы һүҹумлардан бири дә Маһилјјә шәһәрин гида маддәләри апаран јүк машынына гаршы олуб вә бунун нәтиҹәсиндә бир нечә нәфәр һәлак олуб вә јараланыб.
Бу хәбәрә әсасән, ҹинајәткар коалисија Мәарибдә Рәһбә шәһәрини дә 5 дәфә бомбалајыб.
Јәмән ордусу вә халг комитәләри гүввәләри дүнән Мәарибин Маһилијјә шәһәрини Әрәбистан коалисијасы ишғалчыларындан азад едиб вә Әл-Садирәјә тәрәф ирәлиләмәкдәдир. Әл-Садиријә Мәарибдә ишғал алтында галмыш сонунҹу шәһәр олан Әл-Ҹубәни азад етмәк үчүн кечид сајылыр.
Мәраиб әјаләти Јәмәнин гәлби сајылыр. Бу әјаләт өлкәнин шимал вә ҹәнубуну бир-биринә бирләшдирир вә бөјүк әһәмијјәт дашыјыр.
223 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP