Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Мај 2020

Сионист гүввәләр бир кәнддә 2 фәләстинлини гәтлә јетирдиләр

Сионист режими гүввәләри Рамуллаһын шималында јерләшән Нәби Салеһ кәндинә һүҹум едәрәк бу кәнд әһалисиндән 2 нәфәри шәһид едибләр.

Фәләстин Сәһијјә Назирлијинин вердији ачыгламаја ҝөрә, һәр ики фәләстинли бирбаша ачылмыш атәш нәтиҹәсиндә шәһид олуб.

Бу ҝүн (ҹүмә ҝүнү) ахшамүстү Нәби Салеһ кәнд әһалиси илә сионист режими гүввәләри арасында гаршыдурма олуб. Гаршыдурма сионист һәрбчиләрин кәндә һүҹум едәрәк бир фәләстинлини ҝәнҹи шәһид етмәләри илә башлајыб. Бу ҝәнҹ даун синдромлу хәстә олуб. Сионистләр онун сионист һәрбчиләрә һүҹум етдијини иддиа едибләр. Бу һадисәдән сонра гәзәбләнмиш кәнд әһалиси илә сионист һәрбчиләр арасында тоггушма баш вериб. Беләликлә, онлар икинҹи фәләстинлини дә шәһид едибләр.
505 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP