Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Мај 2020

ҮСТ Трампын дәрманынын сынағыны дајандырды

Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилаты (ҮСТ) коронавирус хәстәләринин мүалиҹәсиндә истифадә едилән "һидроксихлорохин" адлы дәрманын сынагларыны тәһлүкәсизликлә бағлы мүвәггәти олараг дајандырыб.

Бу барәдә ҮСТ-үн баш директору Тедрос Гебрејесус дејиб. О билдириб ки, тибб үзрә ихтисаслашмыш “Лансет” журналы "һидроксихлорохин" вә "хлорохин"ин тәсирләри вә онун ҸОВИД-19 хәстәләри үзәриндәки тәсирини мүшаһидә едән бир арашдырма апарыб:

“Ики ај әввәл ҸОВИД-19-а гаршы дөрд дәрман вә дәрман бирләшмәсинин еффективлијини гијмәтләндирмәк үчүн сынаға башладыг. Сынаг чәрчивәсиндә 35 өлкәдән 400-дән чох хәстәханаја актив хәстә гәбул едилди. “Лансет” "һидроксихлорохин" вә "хлорохин"ин тәсири барәдә арашдырма апарды вә арашдырмада бу дәрманын истифадәси заманы өлүм рискинин јүксәк олдуғу билдирилди. Артыг өтән ҝүндән иҹрачылар дәрманын сынагларыны тәһлүкәсизликлә бағлы нараһатлыг сәбәбиндән мүвәггәти олараг дајандырыб”.

Баш директор диҝәр дәрманларын сынағынын исә давам етдирилдијини билдириб.

Гејд едәк ки, бир мүддәт әввәл дә АБШ Президенти Доналд Трамп коронавируса гаршы "һидроксихлорохин"дән истифадә етдијини ачыгламышды. Сонра исә о, бу дәрманлары гәбул етмәкдән имтина етдијини билдирди.
545 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP