Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2020

БМТ: Санксијалары јүнҝүлләшдирин, риск бөјүкдүр...

Коронавирусла мүбаризә апаран Иран, Венесуела, Шимали Кореја, Зимбабве вә Куба кими өлкәләрә тәтбиг едилән санксијалар јүнҝүлләшдирилмәлидир.

Буну Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын (БМТ) Инсан Һүгуглары үзрә али комиссары Мишел Бачелет дејиб. Санксијалара мәруз галан өлкәләрин бир чохунун сәһијјәсинин зәиф олдуғуну билдирән БМТ рәсмиси вурғулајыб ки, бу өлкәләрин тибб системинин чөкмәсинин гаршысы алынмалыдыр:

"Банкара чыхыш вә тибби ләвазиматларын идхалындакы манеәләр өлкәләрә узунмүддәтли зәрәр вураҹаг. Бу критик дөврдә санксијаларын јүнҝүлләшдирилмәси вә ја дајандырылмасы лазымдыр. Епидемијанын јајылдығы заманда бир өлкәнин тибби арашдырмаларына мане олмаг һамымыз үчүн рискин мигјасыны артырыр”.
438 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP