Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2020

Нефт 20 доллара дүшәрсә, әрәб өлкәләри "түкәнәҹәк"

Сәудијјә Әрәбистаны вә гоншулары јахын заманда ҹидди малијјә проблемләри илә үзләшә биләр.

Буну "Блумберг"ин јазары Девид Финклинг гејд едиб. О билдириб ки, мөвҹуд мүһарибә көрфәз өлкәләриндәки гејри-сабит игтисадијјатын ағыр векселләрлә гаршылашмасыны сүрәтләндирәҹәк.

БВФ-нин һесабатында 2014-2018-ҹи илләрдә Гәтәр, Күвејт, БӘӘ, Сәудијјә, Бәһрејн вә Оманын малијјә активләринин әһәмијјәтли дәрәҹәдә азалдығына диггәт чәкән мүәллиф бу 6 өлкәнин активләринин 4 ил әрзиндә тәхминән јарым трилјон доллар азалараг, 2 трилјон доллара дүшдүјүнү билдириб:

“Әҝәр нефтә тәләбат зирвәсинин ән тези 2040-ҹы илин әввәлиндә олаҹағыны нәзәрә алсаг, БВФ-нин мүтәхәссисләринин фикиринә ҝөрә, бу пул 2034-ҹү илә гәдәр кифајәт едәҹәк. Анҹаг нефтин 1 баррели 20 доллар олаҹағы тәгдирдә активләр даһа сүрәтлә түкәнәҹәк вә 2027-ҹи илдә бу өлкәләрин кассалары бошалаҹаг”.
482 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
12.06.21, 11:33
Һәјат иксири
26.05.21, 08:46
Сәфәр азугәси
24.05.21, 22:33
Сирр
Go to TOP