Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Март 2020

Русија Түркијәјә вахт верди

Түркијә тәрәфи Идлибдәки М4 маҝистралы үзрә тәһлүкәсизлик дәһлизиндә бирҝә патрул хидмәти апаран һәрби конвојун ирәлиләмәсинә мане олан радикал груплары зәрәрсизләшдирмәк үчүн тәдбирләр ҝөрмәји өһдәсинә ҝөтүрдү.

Бу барәдә Русијанын Суријадакы Тәрәфләри Барышдырма Мәркәзи мәлумат јајыб.

“Тәһлүкәсизлик тәдбирләри чәрчивәсиндә патрул маршруту гысалдылыб. Патрул маршруту Түркијәнин нәзарәтиндә олмајан террорчуларын тәхрибатларына ҝөрә гысалдылыб. Террорчулар тәхрибатларыны ҝерчәкләшдирмәк үчүн ушаг вә гадынлар да дахил олмагла, динҹ сакинләрдән ҹанлы галхан олараг истифадә едирләр. Һәмин груплашмаларын зәрәрсизләшдирилмәси вә М4 маҝистралында патрул хидмәтләринин тәһлүкәсизлијинин тәмин едилмәси үчүн Түркијәјә вахт верилиб”, - мәркәзин мәлуматында дејилир.

Гејд едәк ки, бир мүддәт өнҹә террорчулар рус-түрк патрулуна мане олмаг үчүн М4 маҝистралы үзәриндәки көрпүнү партладыблар.
456 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP