Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Март 2020

Путин мејдан охуду: Веҹимизә дејил

Санксијалар өлкәнин веҹинә дејил. Она ҝөрә ки, биз санксијалар дөнәминдә итирдијимиз гәдәр газанмышыг.

Буну Русија Президенти Владимир Путин дејиб. Онун сөзләринә ҝөрә, Русија санксијалар уҹбатындан тәхминән 50 милјард доллар итириб, амма бу гәдәр дә газаныб.

О, санксијаларын бејинләрин јенидән ишә салынмасына вә Русијанын өз мәһсулларыны вә технолоҝијаларыны истеһсал етмәјә сәбәб олдуғуну билдириб. Путин санксијалара верилән ҹаваб нәтиҹәсиндә Русијанын кәнд тәсәррүфатынын инкишаф етдијини сөјләјиб:

“Бу бизим хејримизәдир. Сөзсүз ки, бу, игтисадијјатымызы диверсификасија етмәјә, әсас һәдәфимизә чатмаға көмәк едир”.
500 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP