Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Ијун 2018

Әрәбистан гырыҹыларынын Һәҹҹәјә ағыр һүҹумлары

Тәҹавүзкар Әрәбистан режими Јәмәнин Һәҹҹә әјаләтиндә бир нечә дәфә ағыр һүҹумлар һәјата кечириб.
“Әл-Мәсирә” телевизија каналынын вердији хәбәрә ҝөрә, Әрәбистан режиминин Јәмәнин мүдафиәсиз вә динҹ әһалисинә гаршы силсилә ҹинајәтләри давам едир. Бу ҹинајәтләрин давамында Әрәбистан гырыҹылары Һәҹҹә әјаләтини дәфәләрлә бомбалајыб. Һәҹҹәнин Әбәс мәнтәгәси даһа чох һүҹума мәруз галыб.
Әрәбистан истефа вермиш вә өлкәдән гачмыш сабиг президенти һакимијјәтә гајтармаг үчүн 4-ҹү илдир ки, Јәмән халгына гаршы ҹинајәтләрини давам етдирир. Тәҹавүзкар режимин һүҹумлары нәтиҹәсиндә Јәмәнин 30 миндән чох динҹ әһалиси шәһид олуб вә јараланыб.
Мүсәлман өлкәләринә даим хәјанәт етмиш Әрәбистан бүтүн инсани дәјәрләри ајаг алтында гојмуш, базарлары, үмуми-иҹтимаи мәканлары, гачгын дүшәрҝәләрини, тој вә матәм мәрасимләрини бомбаламышдыр.
2935 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP