Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Ијун 2018

Әрәбистанын Јәмәнә һава һүҹумунда 9 нәфәр мүлки шәхс шәһид олду

Әрәбистан гырыҹылары бу ҝүн (базар ҝүнү) Јәмәнин Сәдә әјаләтиндә Әл-Әшә мәнтәгәсидә јашајыш биналарыны бомбалајыб. Јәмән мәнбәләринин вердији хәбәрә ҝөрә, бу һава һүҹумунда 9 нәфәр мүлки шәхс шәһид олуб. Онларын арасында гадын вә ушаглар да вардыр.
Əрәбистан өзүнә јахын адамы –истефа верәрәк өлкәдән гачмыш фәрари сабиг диктатор Мәнсур Һади– һакимијјәтә ҝәтирмәк үчүн 4 илдир ки, Јәмәнә гаршы тәҹавүзүнү давам етдирир. Бу тәҹавүздә халгын мүгавимәтини гырмаг үчүн әсасән, үмуми мәканлар, базарлар, јашајыш биналары, су, ишыг вә газ кими әсас инфраструклар һәдәфә алыныр, динҹ әһали гәтлиам едилир. Даим мүсәлманлара хәјанәт етмиш вә һәлә дә өзүнү мүсәлман өлкә адландырмагдан утанмајан Әрәбистан, һәтта тој вә матәм мәрасимләринә, гачгын дүшәрҝәләринә һүҹум едир. Әрәбистанын бу һүҹумлары нәтиҹәсиндә индијәдәк 15 минә јахын мүлки шәхс шәһид олмуш, он минләрлә инсан јараланмыш, милјонларла инсан өз ев-ешијиндән дидәрҝин дүшмүшдүр, милјонларла инсан аҹлыг вә сусузлугдан әзијјәт чәкир, милјонларла инсан вәба кими ағыр хәстәликләрә мәруз галмышдыр.
2983 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP