Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Апрел 2018

Јәмән Силаһлы Гүввәләриндән Әрәбистана хәбәрдарлыг: Мүһүм мәркәзләринизи бошалдын

“Әл-Мәјадин” хәбәр каналы бу ҝүн тәҹили хәбәрләриндә билдириб: “Јәмән Силаһлы Гүввәләринин команданлыг гәрарҝаһы Әрәбистан дөвләтинә хәбәрдарлыг едиб ки, мүһүм дөвләт мәркәзләрини вә назирлик биналарыны дәрһал бошалтсын.”
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин бәјанатында һәмчинин Әрәбистанда јерләшән хариҹи ширкәтләрдән дә бу өлкә әразисини тәрк етмәләри истәнилиб.
Бәјанатда вурғуланыб ки, Әрәбистанын Јәмәнин динҹ әһалисинә тәҹавүзүнә ҹаваб олараг Јәмәнин балистик ракетләри Әрәбистанын дәринликләрини вә тәҹавүзкар өлкәләрин пајтахтларыны һәдәфә алаҹаг. Тезликлә Әрәбистанын сарајлары вә һәссас мәркәзләри алова бүрүнәҹәк. Бунун мәсулијјәти исә бизим хәбәрдарлыгларымызы ҹидди алмајанларын өһдәсинә олаҹаг вә онлар үчүн һеч бир үзр галмајаҹаг.
3065 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP