Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Апрел 2018

Әрәбистан Јәмәндә тој мәрасимини бомбалады-60 өлү вә јаралы - Фото

Әрәбистан дүнән ахшам ҝеҹә саатларында Һәҹҹә әјаләтинин Әр-Рагә кәндиндә тој мәрасимини бомбалајараг тоју јаса чевириб. Вәһши һүҹумун нәтиҹәсиндә 20 нәфәр шәһид олуб вә 40 нәфәр јараланыб.
Һәҹҹәнин Әл-Ҹумһури хәстәханасындан верилән ачыгламаја ҝөрә, һәлак оланларын вә јаралыларын сајы һәддиндән артыг чохдур вә бу сај һәр ан артмагдадыр. Һал-һазырда хәстәхананын бу гәдәр јаралыны гәбул етмәк имканы јохдур.
Хәстәхананын мүдир мүавини Әрәбистанын јаралылара јардым ҝөстәрмәјә имкан вермәдијини дә билдирәрәк дејиб: “Биз һадисә јериндә сәјјар хәстәхана тәшкил едәрәк јаралылара јардым ҝөстәрдик. Һабелә, әһалидән һадисәнин гурбанларына ган һәдијјә етмәләри үчүн тәҹили көмәк истәдик. Јаралыларын чоху һәлә дә һадисә јериндәдир. Әрәбистан гырыҹыларынын давамлы һүҹумларына ҝөрә јаралылары орадан чыхармаг чәтинләшиб. ” 


3802 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP