Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Декабр 2013

Хоҹалы аеропорту јенә ачылыр

Хоҹалы аеропортунун ачылмасынын тәхирә салынмасынын ардындан Ермәнистан тәрәфи јени һава маршруту ачмаға гәрар вериб.
Модерн.аз сајты ермәни медиасына истинадән хәбәр верир ки, инди дә јени Сјүник-Ирәван авиарејсинин ачылмасы ҝүндәмә ҝәлиб. Ермәнистанын Сјүник вилајәтиндә олан аеропортун һеч дә пис дурумда олмадығы билдирилир. Гејд олунур ки, бәзи малијјә јардымлары оларса, бу һава лиманы Иран-АБШ әлагәләринин нормаллашмасы фонунда Иран-Гарабағ-Ирәван-Ҝүрҹүстан “Ипәк јолу” на чеврилә биләр.

Мәсәлә илә бағлы ачыглама верән Сјүник валиси Ваһе Акопјан бу лајиһәнин ҝерчәкләшәҹәјини тәсдигләјиб. Онун сөзләринә ҝөрә, план 2014-2015-ҹи илләрдә реаллаша биләр.
Гејд едәк ки, ермәниләр Азәрбајҹанын ишғал алтында ола Хоҹалы шәһәриндәки аеропортун ачылаҹағы илә бағлы дәфәләрлә мәлумат верибләр. Азәрбајҹан тәрәфи исә мәсәләјә ҹидди шәкилдә тәпки ҝөстәриб.
3744 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP