Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Декабр 2013

Суријада террорчуларын ҝизли ҹинајәтләрини ифша едилди

"Амнестј Ынтернатионал" Суријада террорчуларын ҝизли ҹинајәтләрини ифша етди

Бејнәлхалг тәшкилат террорчулары ифша етди

Исламазери.аз-ын "Растһабер"-ә истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, "Амнестј Ынтернатионал" бејнәлхалг инсан һагларынын мүдафиә тәшкилаты Суријада "Ираг вә Шам Ислам Дөвләти" (ИШИД) адлы террорчу груплашманын гәтлиамларыны ифша едиб.

"Амнестј Ынтернатионал" јахын Шәрг вә Шимали Африка өлкәләри үзрә нүмјәндәси Филип Лутһер тәрәфиндән һазырланан һесабатда, ады чәкилән террорчу груплашманын ҝизли һәбсханалар гурмасы, сивил әһалини һәбс едәрәк ишҝәнҹә етдикләри ачыгланыб.

Мәһкумлар сигарет чәкмәкдә, "ИШИД"-ә дәстәк вермәмәк вә "ИШИД" әлејһинә хәбәр јајмагда иттиһам едилирләр.

Һесабатда, мәһкумлар арасында 8 јашлы јенијетмәнин олдуғуда ҝөстәрилиб.

Һәмчинин онлара ағыр ишҝәнҹәләр едилдији вә бәзиләринин едам едилдији билдирилиб.

"Амнестј Ынтернатионал" бејнәлхалг иҹтимаијјәтә чағрыш едәрәк, террорчулара силаһ ҝөндәрилмәсинин тезликлә дајандырылмасыны вә гәтлиамларын гаршысынын алынмасыны истәјиб.
2779 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP