Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Декабр 2013

Фәтуллаһ Ҝүләнин мөһтәшәм маликанәси - Фото

«Реутерс» аҝентлији Фәтуллаһ Ҝүләнин АБШ-дакы маликанәсинин шәкилләрини јајымлајыб. Ҝөрүндүјү кими, вилла бөјүк бир әразидә – јашыллыгларын ичиндә тикилиб. Әразијә ҝедиш-ҝәлиш хүсуси бурахылышла олдуғу үчүн журналистләр маликанәнин шәклини һеликоптердән чәкмәјә мәҹбур олублар. Мәлум олдуғу кими, 72 јашлы Ҝүләнин 1999-ҹу ил мартын 21-дә көчдүјү маликанә Пенсилванија штатынын Сајлосбург шәһәринин әтрафында јерләшир. Ҝүләнә аид Гызыл нәсил Ибадәт вә Истираһәт Мәркәзинин дә ичиндә јерләшдији маликанә Манһаттандан 140 километр аралыда јерләшир. Чох сајда отаглары олан 3 гатлы маликанәнин ҝениш ејванлары, һәтта мансарындакы отаглары чох вахт гонагларын хидмәтиндә олур. Ҝениш автопаркы, әтрафы ағаҹларла сарылан асфалт јоллары, јардымчы биналары илә бирликдә мөһтәшәм ҝөрүнтү јарадан маликанә Фәтуллаһ Ҝүләнин јахын досту олан Неҹдәт Башаранын јардымы илә 1993-ҹү илдә Ҝолден Ҝенератион (Гызыл Нәсил Вәгфи) тәрәфиндән сатын алыныб.2714 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP