Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Декабр 2013

Түркијәдә 50-јә јахын полис рәиси ишдән азад едилиб

Түркијәдә рүшвәтлә бағлы апарылан һәбсләрә ҝөрә, бир нечә полис рәиси ишдән азад едилиб. Истанбулда 11, Анкарада 18 јүксәк рүтбәли полис забити ишдән чыхарылыб. Бир сыра полисләр исә сәлаһијјәтләрини ашдыгларына ҝөрә башга вәзифәләрә кечирилибләр.

Бу 3 назир оғлу да дахил олмагла коррупсија илә бағлы онларла шүбһәлинин һәбсиндән бир ҝүн сонра баш вериб.

Јерли күтләви информасија васитәләри бу һәбсләрин баш назир Рәҹәп Тајјип Әрдоҝанла онун кечмиш мүттәфиги, нүфузли дини хадим Фатуллаһ Ҝүлен арасындакы ҹидди фикир ајрылғы илә бағлы олдуғуну јазырлар. Мәлуматлара ҝөрә Ҝүленин тәрәфдарлары дөвләт гурумларында јүксәк вәзифәләр тутурлар. Сон ики ҝүндә вәзифәсини итирән јүксәк рүтбәли полисләрин сајы 46-а чатыб.
2816 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
26.11.20, 09:16
Марадона өлдү
Go to TOP