Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

Һәрби хидмәт ләғв олуна биләр - Түркијәдә

“Узун вәдәдә мәҹбури һәрби хидмәтин тамамилә ләғв олунмасы да дүшүнүлә биләр”

“Мәҹбури һәрби хидмәтин ләғв олунмасы ҝүндәмә ҝәлә биләр”. Буну Түркијәнин Авропа Бирлији назири Еҝемен Бағыш дејиб. Назир, өлкәдә әмин-аманлыг мүһити давам етдикҹә һәрби хидмәт мүддәтинин азалдылмасы, һәтта әсҝәрлијин тамамилә ләғв олунмасынын дүшүнүлә биләҹәјини дејиб.“Ҹәнаб баш назиримиз бу мөвзуда лазыми ачыгламаны вериб. 9-10 ајдыр өлкәдә шәһид хәбәрләри ҝәлмир. Террор артыг унудулмаға башлајыб. Аллаһ өлкәмиздә әмин-аманлығы позмаг истәјәнләрә фүрсәт вермәсин. Белә әмин-аманлыг мүһитиндә әлбәтдә ки, һәрби хидмәт мүддәтинин азалдылмасы, пешәкар ордуја кечиш, узун вәдәдә мәҹбури һәрби хидмәтин тамамилә ләғв олунмасы да дүшүнүлә биләр”.

Назир илк мәрһәләдә ордунун еһтијаҹларынын гаршыланмасы үчүн һәрби хидмәт мүддәтинин азалдылмасынын даһа мүсбәт бир аддым олаҹағыны дејиб
6023 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP