Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Октјабр 2013

Обама һөкумәти: "Иран әлејһинә јени санксијалар олмајаҹаг

Америка президенти Барак Обама Америка Конгресиндән Иран әлејһинә јени санксијалары ҝүндәмә ҝәтирмәмәсини истәјиб, - Растһабер.

"Франс-Пресс" хәбәр аҝентлијинин билдирдијинә ҝөрә, Обама дүнән Америка Конгреси нүмајәндәләриндән гаршыдакы Иран вә 5 1 групу арасында Ҹеневрә мүзакирәләринин диггәтә алынараг Иран әлејһинә һәр һансы санксија гәрарынын сөзүҝедән иҹласын нәтиҹәләринә әсасән верилмәсини истәјиб.

Иран вә Гәрб арасындакы мүзакирәләрдә Америка нүмајәндә һејәтинин рәһбәри Ванди Шармен Америкада јашанан бүдҹә проблеминә вә бәзи иҹтимаи гурумларынын мүвәггәти персоналыны мәзунујјәтә ҝөндәрмәсинә тохунараг дејиб: "Американын һал-һазыркы шәртләрдә Иран әлејһинә јени санксија гәрарлары верә билмәјәҹәк".

Америка Сенатынын хариҹи әлагәләр комитәсиндә чыхыш едән Шармен Ирана гаршы һәр һансы санксијаларын 15-16 октјабр тарихләриндән сонраја, јәни Иран вә 5 1 групу арасында кечириләҹәк иҹласлардан сонраја сына гәдәр тәхирә салынмасынын һәр кәсин фајдасына олдуғуну сөјләјиб./Дејерлер
5979 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP