Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Декабр 2018

Һәр ан ҝәлә биләҹәк өлүм

Ҹәһәннәм әһлинин әзабы бу ајәдә белә вәсф олунур ки, онлар Аллаһдан су истәјирләр
مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

"Габагда ону Ҹәһәннәм ҝөзләјир; (орада) она иринли су ичирдиләҹәк. О буну гуртум-гуртум ичәҹәк, амма ону уда билмәјәҹәкдир. Она һәр јандан өлүм ҝәләҹәк, лакин о, өлмәјәҹәкдир. Бунун ардынҹа да ағыр бир әзаб ҝәләҹәкдир." (Ибраһим, 16-17).

Изаһ: Ҹәһәннәм әһлинин әзабыны тәсвир етмәк әбәди Ахирәт дүнјасы үчүн азугә һазырланмасыны јада салмаға сәбәб олур. Ҹәһәннәм әһлинин әзабы бу ајәдә белә вәсф олунур ки, онлар Аллаһдан су истәјирләр. Амма онлара иринли су верилир. Ону чәтинликлә ичәндә аҹы вә одлу олдуғу үчүн уда билмирләр. Һәмчинин, өлүм һәр тәрәфдән онлара доғру ҝәлир. Лакин онлар өлмүрләр ки, әзаблары кәсилмәсин. Беләҹә, даим әзабда галырлар.

Һәдис: İмам Әли (ә): “О ода неҹә дөзүм ки, онун бир гығылҹымы Јерә дүшсә, бүтүн биткиләр јанар. Кимсә бир даға сығынса, истилији ону орадаҹа биширәр.” (Әмали, Сәдуг, сәһ. 620, һәдис: 7).


4777 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...