Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Август 2020

Шәһидләр ағасынын ганынын дәјәри

Илаһи, бизи Әмирәлмөминин (ә) һәгиги ардыҹылларындан ет!
Биз Ашура зијарәтнамәсиндә Имам Һүсејнә (ә) дејирик: “Салам олсун сәнә, еј Аллаһ ганы вә Аллаһ ганынын оғлу!”. Јәни Әбу Абдуллаһын (ә) ганы кими, Әмирәл-мөмининин (ә) ганынын саһиби дә Аллаһ-Тааладыр. Чүнки бу ган да һаггын вә әдаләтин бәрпасы јолунда ахыдылды. Бу пак ганын, о әзәмәтли вә мүгәддәс шәхсијјәтин вә Аллаһын бөјүк вәлисинин һөрмәтинә ҝөрә һамылыгла чалышыб бизә мүраҹиәтлә дејилән ҝөстәришләрә вә төвсијәләрә өз әмәлимиздә риајәт етмәлијик.
İлаһи, бизи Әмирәлмөминин (ә) һәгиги ардыҹылларындан ет! Илаһи, бизи о һәзрәтин мәһәббәт вә вилајәти илә јашат, о һәзрәтин мәһәббәт вә вилајәти илә өлдүр, о һәзрәтин ҝетдији јолда бизи сабитгәдәм ет!
Аллаһын ган саһиби олмасы
Сиз Имам Һүсејнә (ә) дејирсиниз: “Салам олсун сәнә, еј Аллаһ ганы вә Аллаһ ганынын оғлу!”. Аллаһ тәкҹә Имам Һүсејнин (ә) ганынын саһиби дејил, Әмирәл-мөмининин (ә) ганы да Аллаһ ганыдыр. Јәни бу ганын саһиби Аллаһ-Тааладыр.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4505 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...