Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Август 2017

Азәрбајҹанлы идманчы назирлијин гаршысында өзүнү јандырмаг истәди - Видео

Емин Исмајылов, мүалиҹәси үчүн дәфәләрлә назирлијә мүраҹиәт етсә дә...
Идманын ушу-санда нөвү илә мәшғул олан Емин Исмајылов Ҝәнҹләр вә Идман Назирлијинин өнүндә аксија кечириб.

О, гаршылашдығы биҝанәлијә ҝөрә өзүнү јандырмаг истәјиб.

Лакин, полис әмәкдашлары идманчыја мане олараг, фаҹиәнин гаршысыны алыблар.

Мәсәлә бурасындадыр ки, Емин Исмајылов, мүалиҹәси үчүн дәфәләрлә назирлијә мүраҹиәт етсә дә, она мүсбәт ҹаваб верән олмајыб.
5035 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...