Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Мај 2017

МҮТТӘГИНИН ХҮСУСИЈЈӘТЛӘРИ

Аз әмәлдән разы галмаз, нәфсләрини данлајар, әмәлләринә ҝөрә горхарлар
Һәзрәт Әли (ә) бир абидә мүттәги инсанын сифәтләрини белә танытдырыр:

-Онлар доғру данышар, орта дәјәрли ҝејинәр, тәвазө илә јол ҝедәрләр;
-Һарама ҝөз јумар, фајдалы елми динләјәр, бәланы раһатлыгла гаршылајарлар;
-Аллаһы бөјүк, ондан гејриләрини кичик биләр, беһит немәтләринә вә ҹәһәннәм вә одуна онлары ҝөрән адам кими јанашарлар;
-Гәлбләри гәмҝин олар, башгаларынын шәриндән аманда галарлар; бәдәнләри арыг, истәкләри аз, нәфсләри тох олар;
-Ҝүндәлик намаза дурар, Гуран ајәләрини дүшүнҹә илә охујарлар, Гуран онлары гәмләндирәр, дәрдләринә Гуранда дәва ахтарарлар...;
-Аз әмәлдән разы галмаз, нәфсләрини данлајар, әмәлләринә ҝөрә горхарлар; тәриф олундугда горхар, “мән өзүмү башгаларындан даһа јахшы тыныјырам, Аллаһ мәндән дә јахшы таныјыр” дејәр;
-Дини ишләрдә ҝүҹлү, ади вахт узагҝөрән, јәгинликдә мөһкәм, елмә һәрис, ибадәтдә мүти, чәтинликдә дөзүмлү, һалал рузи үчүн чалышган, тамаһдан узаг оларлар;
-Онлардан халг јахшылыг ҝөзләјәр, онларын шәриндән һамы амандадыр, сөјүш сөјмәз, арам данашарлар;
-Һәгигәти шаһидсиз етираф едәр, кимсәни пис ләгәблә чағырмаз, халга ҝәлән бәлаја севинмәз...


5407 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...