Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Март 2017

Мәсумлар дүнја малыны севмәјибләр, јохса бу севҝијә галиб ҝәлибләр?

Дүнјаја бағлылыг инсаны гәфләтдә сахлајыб...
Мәсумлар (ә), сонра исә өвлијалар јалныз Аллаһы севдикләриндән гәлбләриндә дүнја мәһәббәтинә јер галмајыб. Дүнјаја бағлылыг инсаны гәфләтдә сахлајыб, ону Аллаһдан узаглашдырдығы үчүн мәсумлар вә өвлијалар өз дуаларында бу бағлылыгдан узаглыг истәмишләр.

Имам Һүсејн (ә) Әрәфә ҝүнү белә дуа едир: “Аллаһым, мәни дүнја бағлылыгларындан гору”.

Имам Сәҹҹад (ә) белә дуа едир: “Еј Рәббим, гәлбимизи зикринә, дилимизи шүкрүнә, бәдән үзвләримизи итаәтинә мәшғул ет”. 

Мәсум имамларын (ә) дуалары бизә өјрәдир ки, инсан даим дүнја бағлылығындан горхмалы вә бу тәләјә дүшмәмәк үчүн Аллаһдан јардым истәмәлидир.


4071 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...