Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Март 2017

Имам Әлинин (ә) дөзүмү

Мәним сәсими ешитмәдинми?
Бир ҝүн имам Әли (ә) гуламларындан бирини чағырыр. Анҹаг гулам ҹаваб вермир. Һәзрәт икинҹи вә үчүнҹү дәфә ону сәсләјир, лакин гуламдан јенә бир хәбәр олмур. Имам јериндән галхыб ону ахтарыр вә онун истираһәт етдијини ҝөрүр.
Əмир әл-мөминин (ә) она бујурур: - Мәним сәсими ешитмәдинми?
- Ешитдим.
- Бәс нә үчүн мәнә ҹаваб вермәдин?
- Ја Әли, бу ишимә ҝөрә сәнин мәни ҹәзаландырмајаҹағына вә данламајаҹағына әмин идим. Она ҝөрә дә сәһләнкарлыг етдим.
İмам Әли (ә) бујурду: - Сәни Аллаһ јолунда азад етдим.

Гајнаг: “Мәһҹәтул-бәјза”, ҹ. 5, сәһ. 123.


3953 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...