Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Март 2017

Әмәл етмәли алты нәсиһәт

Аҹы олса да һаггы де
Пејғәмбәр (с) Әбузәрә нәсиһәтләриндә бујурур: 

1. Һәмишә сәндән ашағыда олана бах, сәндән јухары олана јох.
2. Јохсуллары сев вә онларла јолдашлыг ет.
3. Аҹы олса да һаггы де.
4. Гоһумларын сәндән узаглашсалар да сән онларла әлагәни кәсмә.
5. Аллаһа аид олан ишләрдә һеч кәси данламагдан горхма.
6. “Ла һовлә вә ла гуввәтә илла биллаһил әлијјил әзим” зикрини чох де, чүнки, бу зикр беһишт хәзинәләриндәндир.


4045 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...