Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Феврал 2017

Имам Әлинин (ә) ҝөјәрчинләрлә данышмасы

Бирдән имам Әлинин (ә) белә бујурдуғуну ешитдим: “Она инан, она инан”.
Әммар ибн Јасир дејир:
Мән Әмир әл-мөминин (ә) илә бирликдә Куфәнин ҹаме мәсҹидиндә идик. Биздән башга мәсҹиддә һеч ким јох иди. Бирдән имам Әлинин (ә) белә бујурдуғуну ешитдим:
“Она инан, она инан”.
Мән о тәрәф, бу тәрәфә бахдым, анҹаг һеч кәси ҝөрмәдикдә чох һејрәтләндим.
Һәзрәт мәнә бујурду: - Еј Әммар! Санки өзлүјүндә мәним киминлә данышдығымы дүшүнүрсән.
Дедим: - Бәли, еләдир.
Бујурду: - Башыны јухары галдыр.
Башымы јухары галдырдым. Ҝөрдүм ки, ики ҝөјәрчин бир-бири илә санки сөһбәт едир.
Имам бујурду: - Еј Әммар! Онларын нә дедијини билирсәнми?
Дедим: - Хејир, ја Әмир әл-мөминин!
Бујурду: - Диши ҝөјәрчин еркәк ҝөјәрчинә деди ки, сән мәндән башгасына көнүл вермисән вә мәндән узаглашмысан. Еркәк ҝөјәрчин дә анд ичиб деди ки, белә дејил.
Диши ҝөјәрчин онун сөзләринә инанмадығыны деди.
Еркәк ҝөјәрчин дә деди ки, анд олсун бу гибләдә оланын һаггына! Мән сәндән башгасыны севмирәм.
Əммар! Мән диши ҝөјәрчинә дедим: Она инан, она инан.
Имамдан сорушдум: - Еј Әмир әл-мөминин (ә)! Мән Сүлејман ибн Давуддан башга гушларын дилини билән бир кәси танымырдым. Имам бујурду: - Еј Әммар! Сүлејман өзү дә Аллаһы биз Әһли-бејтин һаггына анд верәрәк ондан истәди ки, Аллаһ гушларын дилини она өјрәтсин.

Гајнаг: “Биһарул-әнвар”, ҹ. 42, сәһ. 56.
Һазырлады: Сејид Заһир


6703 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...