Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Сентјабр 2016

ДҮНЈАДАН ГУРТУЛУШ

Әмирәлмөминин имам Әлинин (ә) нәсиһәтләриндән...
Әмирәлмөминин имам Әли (ә) өвладларына бујурур:

«(Ләнәтә ҝәлмиш Ибн Мүлҹәм һәзрәт Әлини (ә) гылынҹ зәрбәси илә вурдуғу вахт Әмирәлмөмининин (ә) өвладлары имам Һәсән (ә) вә имам Һүсејнә (ә) вәсијјәтләриндән)» «Рәһман вә Рәһим Аллаһын ады илә. Сизә Аллаһ гаршысында тәгвалы олмағы тапшырырам. Дүнја сизин ардынызҹа гачса да, онун ардынҹа ҝетмәјин. Дүнјаја аид бир шеј сизләрдән алынса гәмләнмәјин. Һәгигәти сөјләјин. (Ахирәтә аид) мүкафат үчүн сәј ҝөстәрин. Ситәмкара дүшмән, ситәмә дүчар олмуша јардымчы олун.»


4081 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...