Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
15 Август 2016

Аллаһ-Таала гијамәт ҝүнү үч груп инсанла дүшмәнчилик едәр

Фәһләнин тәри сојумаздан габаг онун һаггыны өдәмәк лазымдыр.
Бир һәдисдә Мүтәал Аллаһын белә бујурдуғу дејилир: Мән гијамәт ҝүнү үч груп инсанла дүшмәнчилик едәрәм.

1. Мәнимлә әһд-пејман бағладыгдан сонра ону сындырыр.

2. Азад бир инсаны сатыр, пулуну да јејир.

3. Фәһләни ишләдир, лакин пулуну вермир.


Әһли-Бејтдән (ә) нәгл олунан һәдисләрдә бујурулур ки, фәһләнин тәри сојумаздан габаг онун һаггыны өдәмәк лазымдыр.


7943 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...