Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијул 2016

Инсан сурәтиндә ҝөрүнмәјән 8 дәстә

"Һеч бир бәла үз вермәмиш пәришан олан"
Бир нәфәр һәзрәт имам Садигә (ә) деди: Сиз бүтүн инсанлары адам сурәтиндә ҝөрүрсүнүзмү? Һәзрәт (ә) ҹавабында бујурду: Сәккиз дәстә инсаны кәнара ат. Һәмин кәсләр бунлардыр:

1. Дишләрини јумајан.

2. Дар јердә бардаш гуруб отуран.

3. Лазымсыз вә һеч бир фајдасы олмајан ишләрә ҝиришән.

4. Һеч бир мәлуматы олмадан мүбаһисә едән.

5. Һеч бир ағрысы олмајыб налә едән.

6. Һеч бир бәла үз вермәмиш пәришан олан.

7. Достларынын мүттәфиг олдуглары һәр һансы бир мәсәләдә онлара мүхалиф олан.

8. Ата-бабалары һеч бир ифтихара лајиг олмадығы һалда онлары өјән.

Белә кәсләр барәдә Аллаһ-тәала бујурур: “Онлар һејван кимидирләр, бәлкә ондан да ашағыдырлар”. (“Әраф” сурәси, ајә 179.)


5120 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...