Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијул 2016

Үч гыфылын бир ачары

Илк гыфыл будур ки, сағлам бир аилә гурум.
Бир ҝәнҹ бөјүк алим вә ариф Шејх Һәсәнәли Нохудәкинин јанына ҝәлиб дејир: Һәјатымда үч гыфыл вардыр. Онларын ачылмасы үчүн сиздән үч ачар истәјирәм.

Илк гыфыл будур ки, сағлам бир аилә гурум.

Икинҹи гыфыл будур ки, ишимин бәрәкәти олсун.

Үчүнҹү гыфыл будур ки, истәјирәм агибәтим хејирли олсун.

Алим она белә ҹаваб верир:

Илк гыфыл үчүн намазыны әввәл вахтда гыл. 

Икинҹи гыфыл үчүн намазыны әввәл вахтда гыл.

Үчүнҹү гыфыл үчүн намазыны әввәл вахтда гыл.

Ҝәнҹ дејир: Үч гыфыл бир ачарла?!

Алим бујурур: Намазы әввәл вахтда гылмаг, һәр үч гыфлын ачарыдыр. Бу шаһ ачардыр!


4535 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...