Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
30 Мај 2016

О ҝүндә 5 дәфә азан динләмәјә мәһкумдур!

Һамы өлүмә мәһкум олдуғу кими!
Обама 6 ајдан сонра ҝүндә 5 дәфә азан динләмәк зорундадыр. Чүнки президентлик дөврү баша чатдыгдан сонра көчәҹәји ев Вашингтон Ислам Мәркәзиндән ҹәми 325 метр аралыдыр вә мәркәздәки мәсҹиддә һәр ҝүн беш дәфә сәсҝүҹләндириҹи илә азан верилир.
8 нојабрда Америкада нөвбәти президент сечкиләри кечириләҹәк вә Обама президентлик мүддәти баша чатандан сонра Вашингтонун зәнҝинләр јашајан мәһәлләси Калорамадакы маликанәјә көчәҹәк. 6,3 милјон доллар гијмәти олан еви президент аиләси ајы 22 мин доллара иҹарә едиб. Маликанә Ағ Евдән ҹәми 3 км-лик мәсафәдә јерләшир. 1928-ҹи илдә инша едилән бу ев 2014-ҹи илин мајында 5,3 милјон доллара сатылыб. Һазырда бу евин дәјәри 6,3 милјон доллардыр. Обаманын Чикагода шәхси еви вар. Амма президент аиләси бир мүддәт Вашингтонда јашамаг гәрарына ҝәлиб.

Вилајет.инфо


6982 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...