Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Апрел 2016

Һардадаыр Тариг Әзиз?!

Зәриф Әрәбистана хәбәрдарлыг етди
Истанбулда Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ИӘТ) 13-ҹү саммити чәрчивәсиндә хариҹи ишләр назирләринин топлантысы кечирилиб. Мисирин сәдрлији илә “Әдаләт вә сүлһ үчүн бирлик вә әмәкдашлыг” девизи алтында кечирилән топлантыда реҝиондакы мүнгаишәләрлә бағлы фикир ајрылыглары өзүнү ҝөстәриб. Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Мәһәммәдҹавад Зәриф Сәудијјә Әрәбистанынын Иран, Һизбуллаһ, мүгавимәт һәрәкатына јөнәли дағыдыҹы сијасәтләрини ҹавабсыз гојмајыб. Топлантынын лајиһә бәјанатында Ирана јөнәли дөрд, Һизбуллаһа јөнәли бир бәндә етираз олараг Зәриф дејиб: Бу бәјанат сионист режимин марагларына хидмәт едир. Ирагын тәҹавүзкар мүһарибәси заманы топлантыда Ираг хариҹи ишләр назири Иран әлејһинә бәндләри тәсдигләтдирди. Биз буна әһәмијјәт вермәдик. Инди һардадаыр Тариг Әзиз?! Сиз јалныз сионист режими разы салырсыз...

Вилајет.инфо


6491 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...