Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
18 İyun 2015

İŞİD sionizmin məhsuludur

Ali-Səud başçıları yəhudi əsilli olduqlarını deməkdən çəkinmirlər
Tehran universitetinin prafessoru deyir: Sionistlər bir zaman deyirdilər ki, təfriqə sal və hökm et. İndi isə deyirlər ki, parçala və məhv et. Bu yeni nəzəriyyədir. Onlar bu nəzəriyyəni müsəlman ölkələrində İŞİD-in köməyi ilə həyata keçirirlər.
Farhang News yazır: Yaxın Şərq son illərdə müxtəlif böhranlarla üzləşib. Hadisələr o qədər sürətlə inkişaf edib ki, ekspertlər bunu təəccüblə qarşılayır. 201Birinci ildə İslam Oyanışı başlayandan sonra Qərb tərəfdarı olan bir sıra ərəb rejimləri süquta uğradılar. Bu zaman dünyanın super gücləri çalışdılar ki, millətlərin oyanışını doğru yoldan sapdırsınlar. Yaranmış vəziyyətdə sionist rejim görünməmiş şəkildə təcrid olmuşdu. O bu vəziyyətdən çıxmaq üçün İslam ölkələri əleyhinə hər bir fitnəyə, hiyləyə əl atdı. Əslində İsrail rejimi əvvəlcədən super güclərin bir hiyləsi olub. Bu rejimi yaşadıblar ki, öz fitnəkar siyasətlərini davam etdirsinlər. Hazırda Yaxın Şərqdə, sionist rejimdə baş verən böhranları yetərincə dərk etmək üçün Farhang news Tehran universitetnin elmi şura üzvü Doktor Əhməddost Məhəmmədidən müsahibə alıb.

Sual: Yaxın Şərqdə İsrail rejiminin yaranmasının hansı amilləri olub? İşğalçı rejimin yaranmasını Böyük Osmanlı imperiyasının süqutunun, müsəlman ölkələrinin zəiflənməsinin nəticəsi saymaq olarmı?

Cavab: Son yüz ildə Yaxın Şərqdə baş vermiş mühüm hadisələrdən biri regionda sionist rejimin yaradılması oldu. Bu hadisə Yaxın Şərq, Şimali Afrika daxil olmaqla böyük bir əraziyə öz təsirini göstərdi. Rejimin təsisi Birinci dünya müharibəsindən sonra başladı. Bu rejimi yaratmaq üçün zəmin hazırlanırdı. Amma Birinci dünya müharibəsi bu prosesdə dönüş nöqtəsi oldu. Osmanlı imperiyasının parçalanması ilə qəsbkar rejimi yaratmağa start verdilər. Osmanlı imperiyasının parçalanması sırf sionist layihəsi idi. “Osmanlı imperiyasının parçalmasında yəhudi əli” kitabında bu mövzü geniş şəkildə şərh edilib. İnkişaf etmiş ölkələrin rəhbərləri istisnasız olaraq sionist, yəhudi olublar. Onların arasında müsəlman yəhudilər də olub. Onlar zahirdə müsəlman olsa da bütün fəaliyyətləri yəhudilərin mənafeinə işləyib. Belə layihələri yəhudilər tarix boyu həyata keçirib. Məsihi dünyasında da adı məsihi olan, əslində İsrailin mənafeinə işləyən məsihilər olub və var.
17-ci əsrdə yəhudilər Osmanlı sarayında fəaliyyətə başlayıb. Hətta Şabtay Zevi adlı yəhudi Osmanlı coğrafiyasında tanrılıq iddiası edib. Natan Qəzzeyi adlı yəhudi də özünü peyğəmbər kimi təqdim edib. O, Şabtay Zevinin tanrılığını təsdiqləyib. Bu insanlar Osmanlı imperiyasında bir cərəyan yaradıblar. Bu cərəyan bütün Osmanlı ərazisinə təsirini göstərir. Osmanlı hakimləri onları həbsə alıb, mühakimə edib. Bəzi müftilər də onlarla elmi mübahisələr apararaq onların iddialarını puça çıxarıb. Nəhayət bu iki şəxs məhkum edilib. Elə həmin mühakimə prossesində Şabtay Zevi və Natan Qəzzeyi öz iddialarından əl çəkərək İslamı qəbul ediblər.
Cənab Şahbazi yəhudilər barədə yazdığı kitabda Şabtay haqqında deyir: “Şabtay Zevi heç bir müharibəsiz Osmanlı hakimiyyətini ələ keçirəcək. O sultanı özünə xidmətçiyə çevirəcək. Musanın (ə) 13 yaşlı qızı Rebeka da zühur edəcək. Onun Şabtayla ailə quracağı deyilir. Şabtayın Qəstəntəniyyədə qeyb dövründə sultan ona qarşı çıxacaq, Qəzzədən başqa bütün Osmanlı imperiyasını böhran bürüyəcək.” Əsas nöqtə budur ki, Şabtay Osmanlı imperiyası ərazisində öz missiyasını yerinə yetirmək üçün saraya daxil olmalıdır. Onun ən çətin işi xəlifəni təsir altına almaqdır. O eynən düşmən ordusu arasına göndərilmiş casus kimi hərəkət edir.

Sual: Müsəlman yəhudilərin Fələstinin işğalında rolu nədən ibarət olub?

Cavab: Osmanlıda İslamı qəbul edən yəhudilər və məsihilər Dönmə adlandırılıb. Dönmələr Osmanlı tarixində yer alır. Birinci dünya müharibəsinə qədər fəaliyyət göstəriblər. Onların ittihad və tərəqqi təşkilatları fəal olub. Onlar gənc türklər cəmiyyətini yaradıb. Gənc Türklər cəmiyyətində nasionalizm meyilləri gücləndirilib. Gənc türklər nasionalist iddialarla Osmanlı imperiyasını müharibəyə qatıblar. Nəhayət imperiya məğlub olaraq parçalanıb. Osmanlı parçalanandan sonra Fələstin və digər müsəlman torpaqları Britaniya və Fransanın nəzarəti altına keçib. Britaniya qüvvələri general Alen Benin rəhbərliyi altında Fələstinə daxil olub. Fələstin işğal edilib. General Alen Be 500 sionist fəalın qatıldığı iclasda (Beytül-Müqəddəsdə) məşhur sözünü işlədib: “Bu gün Xaç yürüşləri başa çatdı.” Bununla da Fələstini sionist yəhudilərə təqdim edib. İsrail elə həmin zamanda ingilislərin iştirakı ilə yaradılıb. İkinci dünya müharibəsindən sonra BMT tərəfindən rəsmi dövlət kimi tanınıb.

Sual: İsrailin yaradılmasında əsas məqsəd nə olub? Yaxın Şərqdə bu rejimin yaradılmasında məqsəd nə idi?

Cavab: Yəhudilər bu torpaqlara iddialıdırlar. Bir zaman 400 il müddətində Fələstinə hakim olduqlarını deyirlər. İddia edirlər ki, bütün Fələstini tutmaqda israrlıdırlar. Bu hakimiyyət miladdan min il qabağa təsadüf edir. Müsəlmanlar isə hicri 15-ci ildən birinci dünya müharibəsinə qədər İslam hökumətinin himayəsi altında bu torpaqlarda yaşayıblar. Yəhudilərin bu torpaqlara qayıdışı 19-cü əsrin sonları, 20-ci əsrin əvvələrinə təsadüf edir. Fələstini işğal edən yəhudilər Nildən Fərata qədər şuarını səsləndirirdilər. Onlar Böyük İsrailin Nildən Fərata qədər coğrafiyanı əhatə edəcəyini planlaşdırırdılar. Hətta İranın Xürrəmşəhr və Abadan torpaqları da, Cənubi Türkiyə də, İraqın bir hissəsi də, Suriya və Ərəbistan da onların nəzərdə tutduğu əraziyə düşür. Uzun illərdir ki, sionistlər müxtəlif üsullarla öz məqsədlərinə doğru hərəkət edirlər. Onlar bu yolda hər cinayətə al atıblar. Müsəlmanlar arasına təfriqə salır, İslam dünyasındakı təfriqələrdən faydalaraq öz hakimiyyətlərini davam etdirirlər. Fələstin 70 ildir işğal altındadır.

Sual: Sionistlərlə vəhabilər arasında hansı əlaqə var? Səudiyyə Ərəbistanı başçılarının sionistlərlə həmkarlıq etdiyi göz qabağındadır.

Cavab: Əgər vəhabilərin şəcərənaməsini, soy tarixi araşdırsaq görərik ki, Ali-Səud tayfası yəhudi əsillidir. Bəziləri bunu təəccüblə qarşılaya bilər. Amma bu iddianı sübuta yetirən mötəbər sənədlər çoxdur. Onlardan bəzilərini yada salıram. Son dövrdə Məlik Salman deyib: “Allah qədim yəhudi padişahlarını bağışlasın.” Bir zaman Məlik Fəhddən soruşurlar ki, İmam Xomeyninin (r) İsrailə qarşı fikirləri ilə razısınız? Cavab verir ki, razı deyiləm, yəhudilər bizim əmilərimizin övladlarıdır.”
Birinci dünya müharibəsindən sonra yəhudilər İslam dünyasını tam nəzarət altına aldılar. Bütün müsəlman ölkələrində öz qüvvələrini yerləşdirdilər. İranda Rzaxan hakimiyyətə gətirildi. Rzaxanın başı üzərində dayanmış Seyid Ziya və Füruği framason olub. Türkiyədə hakimiyyətə gələn Atatürk framason başçılarındandır. Framasonlar yəhudi təşkilatının üzvləridir. Framasonluq və sionizm bir sikkənin iki üzü kimidir. Hazırda bu cərəyanı beynəlxalq sionizm hərəkatı idarə edir. Bütün müsəlman ölkələrində öz əlaltılarını yerləşdiriblər. Səudiyyə Ərəbistanında da vəziyyət belədir. Belə ki, Ali-Səud başçıları yəhudi əsilli olduqlarını deməkdən çəkinmirlər. Dinza jurnalında Ali-Səud ailəsinin soy kökündən danışılır. Bu jurnal vəhabilərindir. Jurnalda oxuyuruq: “Ali-Səud Səud ibn Məhəmməd ibn Müqəddəm ibn Mərdxay ibn İbrahim sülaləsindəndir. Bu hicri 1134, 1724-cü ilə təsadüf edir. O öz kitabında yazır ki, bu sülalə iki əsrdir Hicaza hakimlik edir. Ali-Səudun özünü müsəlman kimi tanıtdıran yəhudi babasının adı Mərdxay ibn İbrahim ibn Musa olub. O Bəsrə yəhudilərindəndir.” Səudiyyə şahzadəsi Məlik Feysəl 1960-cı ildə öz xatirələrində yazır: “Biz və yəhudilər əmi uşaqlarıyıq. Buna görə razı olmamışıq ki, onları dənizdə batıraq, onlarla dostluq şəraitində yaşamaq istəmişik. Bizim kökümüz və yəhudilərin kökü Sam əslinə qayıdır. Biz ərazi baxımından da müştərək köklərə malikik. Bizim ərazi ilk yəhudilərin formalaşdığı ərazidir. Yəhudilər bu torpaqlardan dünyaya yayılıb.” Tanınmış ərəb yazıçısı Nasir Əs-Səid “Ali-Səud” kitabında bu ailənin yəhudi olduğunu təsdiqləyərək yazır: “Ali-Səud şəcərənaməsini araşdırmaqla sübuta yetirmək olar ki, bu ailə yəhudi əsillidir, Hicaz və Mədinə yəhudilərindəndirlər.”

Sual: Belə bir iddia etmək olarmı ki, Səudiyyə Ərəbistanı regionda sionizmin mənafelərinə işləyərək İran İslam Cümhuriyyətinə qarşı fəaliyyət göstərir?

Cavab: Müsəlmanların ikinci qibləsi yəhudilərin işğalı altındadır. Əslində birinci qiblə də işğal altındadır. Hazırda Səudiyyə Ərəbistanı Yəmən xalqını ona görə qətliam edir ki, yəmənlilər sionistlərə qarşıdır. İsrail açıq şəkildə Yəmənə hücum etmək istəmir. Onun belə hərəkəti başqa müsəlmanları qıcıqlandıra bilər. İsrail bunu özü üçün təhlükəli sayır. Səudiyyə Ərəbistanı bu məqamda İsrailin köməyinə gələrək müsəlman adı altında məzlum xalqı qətliam edir. “Ali-Səud” kitabını yazmış Nasir Əs-Səid bu sülalənin mahiyyətini açdığı üçün vəhabilər tərəfindən terror edilib. Vayzman deyir ki, Britaniyanın ilk layihəsi Səudiyyə Ərəbistanının təsisi olub. İkinci layihə sionist rejimin təsisi idi. Belə çıxır ki, İsraili yaratmaq üçün Ali-Səudu yaratmaq lazım gəlib. Ali-Səud hakimiyyətə gəldiyi zaman Britaniya ilə müqavilə bağlayıb. Kral Əbdüləziz ibn Əbdürrəhman Əfsəl Əs-Səud yazılı şəkildə üzərinə öhdəçilik götürüb ki, Ali-Səud hakimiyyətdə olduğu müddətdə Fələstinin yəhudilər və ya başqasına verilməsi Britaniyanın ixtiyarında olacaq. 1945-ci ildə Çörçil Yalta konfransından sonra Əbdüləzizlə görüşüb. Bu görüşdə deyib: “Boynumuzda böyük haqqı olan sizin kimi bir şəxslə görüşmək mənim üçün şərəfdir. Siz olmasaydınız yəhudilər cüzi bir hüquq da əldə edə bilməzdilər.”

Sual: İsrailin tam şəkildə məqsədlərə çatmasına nə mane olur?

Cavab: Qeyd etdim ki, birinci dünya müharibəsindən sonra İslam dünyası sionistlərin təsiri altına düşdü. Bu gün Misir, Səudiyyə Ərəbistanı və məntəqənin bir sıra ölkələri İsrailin mənafelərinə xidmət edir. Və bu bir təsadüf deyil. Bu prossesə Britaniya nəzarət edir. İranda İslam İnqilabı baş verəndə xalq sionizmin pəncəsi altdan çıxdı, azad bir dövlət quruldu. Bundan sonra Livanda müqavimət cəbhəsi genişləndi. Ölkədə hizbullah bayrağı ələ aldı. Suriya da müqavimət cəbhəsinə qoşuldu. Bu gün İraq və Yəmən də bu cəbhədədir. Dörd ölkə yəhudilərin təsiri altından çıxıb.

Sual: İŞİD son iki ildə bir çox hadisələrə təsir etmək imkanı qazanıb. Bu qrupla sionist rejim arasında hansı əlaqələr var?

Cavab: Bu gün sionizmin müqavimət cəbhəsinə qarşı fəaliyyətlərində terrorçu qruplar yaradılması əsas işlərdəndir. İŞİD yüz faiz sionizmin yaratdığı qrupdur. Bu terrorçu qrupun yaradılmasının yəhudi ideyası olmasına zərrəcə şübhə yoxdur. Göz qabağındadır ki, İŞİD-ın yaralanmış döyüşçüləri İsraildə müalicə olunur. İŞİD regionda təbii bir cərəyan deyil. Bu terrorçu qrup Qərbin ən müasir silahları ilə silahlanıb. Onlara İsrail silah verir. Amerika dəfələrlə bu terrorçu qrupa silah çatdırıb. İŞİD mühasirəyə düşdüyü ağır anlarda Amerika açıq şəkildə onlara yardım göstərib. İŞİD nə sünnüdür, nə də müsəlman. Onlar bütün İslam dünyasının düşmənləridir. Yalnız sionistlər bu əqidədir ki bütün müsəlmanları qırmaq lazımdır. Bu gün həmin siyasəti İŞİD yerinə yetirir. Suriya və İraqın parçalanması da İsrailin planıdır. İzrail Şahak Böyük İsrail haqqında deyir: “Böyük Yaxın Şərq planı sionist planıdır. Bu planda birinci iş Suriya və İraqın parçalanmasıdır.” Sionistlər bir zaman deyirdilər ki, təfriqə yarat və hökm et. Bu gün isə şuarlarını dəyişiblər, parçala və məhv et deyirlər. Onlar bu yeni baxışlarını İŞİD və başqa müsəlman adlanan terrorçu qrupların əli ilə həyata keçirirlər.

Sual: Yəmən böhranında İsrailin rolu nədən ibarətdir?

Cavab: Yəmən İslam Oyanışı çərçivəsində mübarizə aparır. İslam Oyanışı 2010-cu ilin sonlarında başladı. Bu tarixi bir cərəyan idi. İslam Oyanışı Misir və Liviyadan başladı. Sonra bütün məntəqəni bürüdü. Qərb və sionist rejim bu hərəkatı əngəlləmək üçün Suriyada ixtilaf yaratdılar. Bu ölkədə daxili müharibə başladı. Yəməndə də eyni işi gördülər. İslam Oyanışından sonra Abdullah Saleh hakimiyyətdən uşaqlaşdırıldı. Qərb və Qərbin əlaltısı olan ərəb başçıları Mənsur Əl-Hadini hakimiyyətə gətirdilər. Beləcə inqilabın qarşısını aldılar. Sonra zeydilər və hüsilərin köməyi ilə yeni inqilab dalğası başladı. Hərəkat ordunu ixtiyarına aldı. Bundan sonra Amerika və İsrail Səudiyyə Ərəbistanına göstəriş verdilər ki, Yəmən inqilabı yatırılsın. Bu gün Yəmən xalqının qətliamı həmin plan əsasında həyata keçirilir. Suriya və Yəmən hadisələri oxşardır. Sadəcə Yəməndə bu işi Səudiyyə Ərəbistanı həyata keçirir. Unutmamalıyıq ki, Səudiyyə Ərəbistanı Amerikanın xeyir-duası olmadan bir addım da ata bilməz. Səud rejimi Amerikanın hakimiyyətdə saxladığı bir qüvvədir. Amerika və İsrailin icazəsi olmadan Səudiyyə Ərəbistanının bir güllə atmaq ixtiyarı yoxdur.

Sual: Regiondakı hadisələrin sonunu necə görürsünüz?

Cavab: Yəhudilər bütün regionu alova bürüyüb. İmam Xomeyni (r) buyururdu ki, İsrail bir xərçəng şişidir. Doğrudan da sionistlər haqqında ən gözəl ifadəni işlətmişdi. Bu xərçəng şişi hazırda İslam dünyasını məhv etməkdədir. Qeyd etdim ki, təkfirçilik cərəyan təbii bir cərəyan deyil, Yaxın Şərq üçün nəzərdə tutulmuş sionist planıdır. Bütün müsəlmanlar bunu bilməlidir. Cənab Rəhbərin buyurduğu kimi, İslam Oyanışı dayandırılası bir hərəkat deyil. Bu hərəkat yenicə başlayıb. Zülm-sitəmə qarşı olan etirazlar kül altda qalmış köz kimidir. Onun şölələnməsi üçün qığılcıma ehtiyac var.

Vilayet.nur-az.com


7369 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...