Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
16 Aprel 2015

Dua yazana müraciət edə bilərikmi?

Gözdəymə barədə dini mənbələrdə verilən məlumatlara və təcrübəli insanların tövsiyələrinə əsasən bütün insanların gözündə böyük enerji var
Gözdəyməyə qarşı nə edim? (12)


Dua yazana müraciət edə bilərikmi?
Xüsusi hallarda bizə icazə verilib ki, sehr və cadunu təsirsizləşdirmək biliklərinə malik dua yazana müraciət edək. Sehr-cadu gözdəymədən fərqli hadisədir. Sehr dağıdıcı həqiqətlərdəndir, insanlar arasındakı münasibətləri, dostluğu aradan qaldırır, kin-küdurət yaradır. Sehr-cadu İslamda haram əməl sayılır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sehr-cadu edən məndən deyil.” (“Mustədrək”, c. 12, səh. 111) Bəzən insanlar arasında sevgi-məhəbbət yaratmaq üçün də sehr-zadudan istifadə olunur. Bu iş də lənətlənib. Sehr-cadu ilə insanların qəlbinə yol tapıb onun var-dövlətinə sahib durur, dilini bağlayır, ona əzab-əziyyət vermək üçün cinlər göndərirlər.
İslamda sehri təsirsizləşdirmək biliyinə malik olan alimlərə bu işi görmək vacibi-kifayidir, yəni sehr təsirsizləşdirilənə qədər vacibdir. (Bütün təqlid mərcələrinin nəzəri budur ki, sehr-cadu haram işdir, onu təsirsizləşdirmək vacibi-kifayidir.)
Nəticə alırıq ki, sehr dağıdıcı olduğundan alimlər və məharətli dua yazanlar sehr-cadunu təsirsizləşdirməyə vəzifəlidirlər. Bəzən sehr-cadu haralardasa gizlədilir. Onlar basdırılmış mina kimidir. Bu minaların təsirsizləşdirilməsi üçün mütəxəssislərə müraciət etmək olar. (Sehr sözünün lüğət mənası zərif, lətif deməkdir. Kim bir başqasını yumşaltmaq məqsədi ilə qeyri-təbii güclərdən istifadə edərsə bu sehrdir; (Elm və din baxımından ruh və cin, s. 295)

Bizim öz gözlərimizdə təhlükə varmı?
Söhbətimizin əvvəlində qeyd etdik ki, gözdəymənin çevrəsi böyükdür. Hamıda göz enerjisi var. Bu barədə ən dəqiq məlumatı peyğəmbərlər və vəhy təfsirçiləri veriblər. Bəzi rəvayətlərdən aydın olur ki, bir qrup insan nəinki gözü ilə bizə problem yaradır, hətta biz özümüz də gözümüzlə onlara problem yaradırıq. Buna görə də rəvayətlər tövsiyə edir ki, dost və yaxın insanların əlində bir nemət gördükdə və bundan heyrətləndikdə də dərhal “Və in yəkadulləzinə kəfəru...” ayəsini, başqa dua və zikirləri oxuyaq. Bu dua və zikrləri təkrarlamaqla gözün mənfi dalğalarını zərərsizləşdirmək olar. 

Gözümüzün mənfi təsirinin qarşısını necə alaq?
Gözdəymə barədə dini mənbələrdə verilən məlumatlara və təcrübəli insanların tövsiyələrinə əsasən bütün insanların gözündə böyük enerji var. Xüsusi şəraitlərdə bu enerji işə düşür və öz dağıdıcı təsirini göstərir. Hər birimizdə belə enerji var. Təcrübədə sübuta yetib ki, bizim öz sevdiyimiz övladlarımıza da gözümüz dəyir.
Övladlarımızın evinə gedəndə və gözəl bir əşya görəndə bu bizi ehtizaza gətirir. Yaxınlarımızın boy atması, gözəlləşməsi bizi təəccübləndirir. Bəzən sevdiyimiz insanların işdə uğur qazanması bizdə sevinc yaradır. Biz bütün bu işlərdən ləzzət alsaq da, Allaha şükür etsək də, göz enerjimiz dağıdıcı təsirini göstərə bilər. İslam məktəbi göz enerjisini ilahi zikrlərlə cilovlamağı tövsiyə edir. Xüsusi zikrlərlə bu dağıdıcı qüvvənin qarşısını almaq olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər müsəlman qardaşınızın əldə etdiyi şey sizi təəcübləndirsə dərhal deyin: “Təbarəkallahu əhsənul xaliqin”. Çünki gözdəymə həqiqətdir.” (“Musnədi-Hənbəl, c. 3, s. 84,447) Imam Sadiqin (ə) tövsiyələri arasında belə bir tövsiyə yer alıb: “Qardaşınızın əlində olan şeydən xoşunuz gələndə, buna təəccüblənəndə dərhal deyin: “Təbarəkəllahu əhsənul xaliqin”. Bəli, gözdəymə həqiqətdir.” (“Biharul-Ənvar”, c. 60, s. 26) Kim gördüyü şeydən təəccüblənsə, heyrətlənsə, sevinsə desin: “Əllah, Əllah, maşaəllah, la qüvvətə illa billah”, bu zaman gözündə heç bir mənfi təsir olmayacaq.” (Həmin mənbə)
İmam Sadiq buyurur: “Gözdəymə həqiqətdir. Nə sən başqalarının gözündən amandasan, nə də başqaları sənin gözündən amandadır. Buna görə də gözdəymənin qarşısını almaq üçün üç dəfə de: “Maşaəllahu, la qüvvətə illa billahil-əliyyil əzim.” (Həmin mənbə)
Həzrət peyğəmbərin belə buyurduğu nəql edilir: “Gözdəymə həqiqətdir. Bir insana, heyvana, bir əşyaya baxıb onun gözəlliyindən təəccüblənəndə deyin: “Aməntu billahi və səlləllahu əla Muhəmmədin və alih”. Bundan sonra gözün mənfi təsiri aradan qalxar.” (Həmin mənbə)
Başqa bir yerdə Peyğəmbərdən (s) belə nəql olunur: “Sizlərdən birinizi müsəlman qardaşınızın var-dövləti təəccübləndirəndə dərhal deyin: “Təbarəkallahu əhsənul xaliqin”. Çünki gözdəymə həqiqətdir.” (Musnədi-Hənbəl”, c. 3, s. 447)
İmam Sadiq (ə) buyurur: Mömin qardaşda olan bir şeydən xoşunuz gələndə təkbir, (Allahu-əkbər) deyin ki, ona zərər toxunmasın.” (“Biharul-Ənvar”, c. 60, s. 25)
“Musnədi-Hənbəl” və digər sünni mənbələrində nəql olunur ki, peyğəmbər zamanında Səhl ibn Hənif adlı bir şəxs Mədinədə göldə üzdüyü zaman Abdullah Amir adlı bir şəxs ona baxıb təəccüblə deyir: “Bu günə qədər belə gözəl heykəl görməmişəm!” Bu söz onun ağzından çıxan kimi səhl haldan düşür, vəziyyəti ağırlaşır. Amir özü Peyğəmbərin (s) yanına girir və baş vermiş hadisəni danışır. Həzrət Peyğəmbər (ə) buyurur: Nə üçün öz qardaşınızı öldürürsünüz! Nə zaman müsəlman qardaşa baxıb təəccüblənsəniz deyin: “Təbarəkallahu əhsənul xaliqin.” Sən bunu demədinmi? Axı gözdəymə həqiqətdir.” Sonra Peyğəmbər Amirə göstəriş verir ki, dəstəmaz alsın. Amir dəstəmaz alandan sonra Səhlin vəziyəti yaxşılaşır. (“Təfsirul-Qurtubi”, c. 9) Bir daha qeyd edək ki, gözdəymənin səbəbi baxan insanın paxıllığı, kin-küdurəti deyil. Sevgi ilə, məhəbbət ilə baxış da təsirlidir. Necə ki, ananın öz övladına gözü dəyir. Bunun qarşısını almaq yollarından biri gözü qaçırmaqdır. Bir şeydən xoşunuz gələndə dərhal gözünüzü qaçırmğa çalışın.
Nəticə alırıq ki, həm bizim gözümüz başqalarına təsirlidir, həm də başqalarının gözü bizə təsirlidir. Ətrafdakı insanları ittiham edib özümüzü təmizə çıxarmayaq.


8519 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...