Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Феврал 2015

Мәст дүнјада

Оғруларын дүнјасында
кәлмә-кәлмә пул газанан гәләмчијә,
Бир өмүр гәмдән үзүлүб
ағрыдан тир-тап узанан гәләмчијә,
Виҹданы донмуш дүнјада
Аллаһ ешигнә гызынан гәләмчијә
Јалныз Сәни севир дејә,
Бөјүк Рәһбәр дејир дејә
Хаин, ҹаһил дамғасыны басанлара,
əли чатса бајрағындан асанлара
ләнәт олсун!

Севирәм ки, јашыл, мави, гырмызы јох,
мәшуг үчүн сибғәтуллаһ – бирҹә рәнҝә бојанмысан,
Севирәм ки, бир өлкәнин евин кими,
бир милләтин балан кими кешијиндә дајанмысан,
Севирәм ки, јағы дүшмән ҝеҹә јары
илан кими сәрһәдинә сүрүнәндә ојанмысан.
Горујурсан һәр ағаҹын јарпағыны, чичәјини,
горујурсан өвладларын папағыны, ләчәјини...
Мәст дүнјада ешг ҹәбһәсин сечәнләрә,
бу һагг јолда һәјатындан кечәнләрә
рәһмәт олсун!

Арзу Ејвазов


8909 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...