14 Oktyabr 2013
Müəllif: Səfəri
14 Oktyabr 2013
Müəllif: Aminə İsfəndiyari
10 Oktyabr 2013
Müəllif: Aran
09 Oktyabr 2013
Müəllif: Ustad Ənsari
02 Oktyabr 2013
Müəllif: Doktor Əsğər Fərdi