Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијул 2014

Бу голлары кәсән ҝәләр

Бу голлара тут дејән ким?
Бу голларын ҝүҹү һардан?
Ев саһиби зәнҹирләниб,
Һөкм ҝәлир оғрулардан.

Гәззә адлы гәтлҝаһда
Балталарын дәстәји ган.
Шәрг дә, гәрб дә дајан дејир,
Çәпик чалыр Азәрбајҹан.

Шүҹаијјә, Ханјунусда
Бәләкләрдә кәфән тозу.
Јаландыр ки, бу милләтә
Бу талеји Танры јазыб.

Бакы ола, Шәки ола,
Бу ҝүнаһда әлимиз вар.
Шәрик олмаг истәмәсән,
Боғазында голумуз вар.

Бу голлара тут дејән ким?
Бу голларын ҝүҹү һардан?
Соруш Бакымызы минмиш
Тел-Әвивли гардашлардан.

Гуран кимди, Имам кимди,
İран кимди, Туран кимди!!
Бизә нә вар Фәләстиндә
Ушаглары гыран кимди!!

Дүнја батсын - нефтимизи,
Гырымызы алан олсун.
Ит пајымыз кәсилмәсин,
Һагг-әдаләт јалан олсун!!

Мәмур оғлан, полис оғлан!
Бу голлары гыран ҝәләр.
Демә дүнја јијәсизди,
Бир ҝүн баша Гуран ҝәләр.

Гулагларын кәсиләндә
Күчүк кими зинҝилдәрсән.
Даша дәјән каса кими
Çиликләниб ҹинҝилдәрсән.

Каналлары дәјиш тез-тез,
Ган дашмасын ҝөзләриндән.
Архајынсан? Ләнәт олсун
Һәр ким дөнә сөзләриндән!

Арзу Ејвазов


10380 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP