Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Декабр 2016

Инсан үчүн ән горхулу үч ан

Инсан үчүн онун һәјатынын үч ән горхулу аны вар
Имам Риза (ә) бујуруб: Инсан үчүн онун һәјатынын үч ән горхулу аны вар:

1. Доғулан вахт ҝөзүнү дүнјаја ачдығы заман.

2. Өлән вахт о бири аләмин варлыгларыны ҝөрән заман.

3. Гијамәт ҝүнү гәбирдән галхыб јени сәһнәләр мүшаһидә етдији заман.

Аллаһ-тәала Јәһја пејғәмбәрә (ә) бу үч вахтда салам ҝөндәриб бујуруб: “Салам олсун она доғулдуғу ҝүн, өлүм заманы вә (Гијамәт ҝүнү јенидән) дириләҹәји заман”. (“Мәрјәм” сурәси, ајә 15)

Ејни заманда бу үч мәрһәләдә Иса Мәсиһ дә (ә) өзүнә салам ҝөндәрәрәк һәмин дәһшәтли анлардан өтрү өзүнә тәскинлик вермишдир: “Салам олсун мәнә доғулдуғум ҝүн вә өләҹәјим вахтда вә бир дә дирилиб ајаға галхаҹағым ҝүн”. (“Мәрјәм” сурәси, ајә 33)


8848 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP