Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Мај 2016

Бөјүк гејб дөврүндә һәзрәт Меһдинин (ә) мәканы һарададыр?

Гыса гејб дөврүндә хүсуси шиәләрдән савај кимсә онун јерини билмәз
Бир чох рәвајәтләрдән мәлум олур ки, Саһибәззаман нәинки мүгәддәс сәрдабәдә дејил, һәтта онун һеч бир даими мәканы јохдур.
İмам Меһди (ә) Ибраһим ибн Мәһзјара хитабән бујурур: “Атам мәнә вәсијјәт едиб ки, мәхфи вә узаг јерләрдә мәскән салыб азғын инсанларын писликләриндән аманда галым. Бу вәсијјәт мәни уҹа дағлара чәкиб апарды.” (“Биһар”, ҹ. 99, с. 108)
Бәли, бәзи рәвајәтләрә әсасән, һәзрәт Меһдинин (ә) јалныз хүсуси шиәләрә мәлум олан мүәјјән мәканы вардыр.
İсһаг ибн Әммар имам Садигдән (ә) белә нәгл едир: “Гаим үчүн ики гејб вар: бири гыса, о бири узун. Гыса гејб дөврүндә хүсуси шиәләрдән савај кимсә онун јерини билмәз. Бөјүк гејб дөврүндә јалныз ән јахын достлар онун јериндән хәбәр тутар.” (“Кафи”, ҹ. 1, с. 340)


9210 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP